حمل و نقل فوق سنگین

با توجه به رشد روز افزون صنایع مختلف و تاسیس شرکتها و کارخانجات بزرگ، نیاز صنایع مادر به صنعت حمل و نقل روز به روز بیشتر می شود. حمل قطعات فوق سنگین از جمله پرچالش ترین عملیات این صنعت می باشد که نیاز به تجهیزات پیشرفته، کارشناسان حرفه ای و محاسبات دقیق دارد.

بوژی های این شرکت تریلر های هیدرولیکی مودولار با سال ساخت 2009، 2010 و 2011 می باشد که دارای قابلیت  ترکیب طولی End to End، ترکیب عرضی Half-Side و ترکیب عرضی Side by Side میباشند.


End to End : اتصال تا حداکثر 30 محور (240 چرخ) و طول 45 متر
Half-Side : اتصال تا حداکثر 15 محور (180 چرخ) و عرض 4/5 متر
Side by Side : اتصال تا حداکثر 15 محور (240 چرخ) و عرض 6 متر

کشنده ها : انواع ماک و بنز  ( تیتان ) با قدرت 500 و 420 اسب بخار.