امکانات انبارداری شرکت

این شرکت با در اختیار داشتن 10000 متر مربع محوطه ملکی  با مهمترین موقعیت مکانی واقع در کیلومتر 3 بندر شهید رجایی با امکانات کامل  قراردارد.
و ایمنی بالا جهت انبار داری انواع محموله ها را دارا می باشد.