وزن کشی بوژی ، کمرشکن و ...

مطابق با قوانین سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور هر محور متناسب با نوع بارگیری (بوژی ، کمرشکن ، کفی و ...  ) در ابتدا پس از بارگیری
می بایست بر روی باسکول های خاص ، مورد وزن کشی قرار گیرد.

باسکول تریلــرکش : این شرکت با در اختیار داشتن باسکول 16 متری توانایی توزین تریلرهای کفی و کامیون های معمولی را دارد.
باسکول محور کش : این شرکت به عنوان اولین و تنها دارنده نرم افزار تخصصی و مهندسی باسکول محور کش متناسب با نوع تریلر، توزین محصولات را با پرینت تخصصی انجام میدهد.