سبک سازی محموله ها

برخی از صاحبان کالا جهت حمل و نقل اقتصادی کالا سبک سازی و مونتاژ محموله های خود را در دستور کار قرار میدهند، در نتیجه این شرکت با داشتن ابزار ویژه از جمله بوکس های بادی فوق سنگین، انواع پین کش و نیروهای متخصص آماده سبک سازی محموله ها می باشد.