معاینه فنی خودرو به شکل نوین

معاینه فنی خودرو به شکل نوین سابقه بلند مدت در حدود 50 سال در کشورهای پیشرفته دارد و عواملی مانند افزایش تعداد و میزان بهره بری از
خودرو، بالا رفتن سرعت حرکت وسایل نقلیه و ارتقا استانداردهای سلامتی و ایمنی، ضرورت طراحی و استقرار سیستم کنترل دوره ای خودرو ها را در حوزه ایمنی و محیط زیست را در بر دارد. این سیستم کنترل ادواری که شامل کنترلهای ایمنی، فنی و زیست محیطی خودروها میباشد ، معاینه فنی نام دارد.
این شرکت به عنوان اولین مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در جنوب کشور ( بندر عباس ) فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نمود.